Registrering av enhet

Trinn 1
Valider
Trinn 2
Identifiser
Trinn 3
Registrer
La oss starte med å legge inn enheten og e-postadressen din
Telefoner til varsling fra enheten
Alle varsler om denne enheten vil bli sendt til disse numrene.
Bruksbetingelser
Existing Customer
You have an account with us, login here or ask for your password to be sent by email.
Perfekt!
La oss få vite mer om deg.
For å registrere enheten din må vi få vite mer om deg.

Kunde fra før?

Setup Device Auto Renew

We have now added an auto renew feature to make paying for the annual subscription easier for our customers. Your card will be automatically billed when your device is due for renewal 12 months after activation date. We will communicate with you one week before your device is due.

Get your FREE body warmer now!
To celebrate this we are offering a free body warmer for those who store their credit card details for auto renewal.

Your card will not be charged until your renewal date.

Thank you, card saved with sucess!
I authorise Moocall to send payments requests through the financial institution that issued my card in accordance with the terms of my agreement with you.

Gjenopprett passord
Your Annual Subscription

Do you wish to sign up for auto renewal to automate the billing of your Moocall devices and receive a FREE Mooocall body warmer?

Your card will be automatically billed when your device is due for renewal 12 months after activation date. We will communicate with you one week before your device is due.

Your card will not be charged until your renewal date.

Enhet {{$index+1}}

{{ device.mca }}
...{{ device.imei4 }}
{{ device.tel1 }}
{{ device.tel2 }}

Registrer en ny enhet
Telefoner til varsling fra enheten
Alle varsler om denne enheten vil bli sendt til disse numrene.


Moocall Dashbord

Du kan se aktiviteten til enheten din, og endre innstillinger på dashbordet.
Gå til enhetens dashbord