Registrace zařízení

Krok 1
Ověřit
Krok 2
Identifikovat
Krok 3
Zaregistrovat
Nejdřív zadejte svá zařízení a e-mail.
Telefony pro upozornění k zařízením
Na tato čísla se budou posílat všechna upozornění týkající se služby.
Smluvní podmínky
Existing Customer
You have an account with us, login here or ask for your password to be sent by email.
Výborně!
Uveďte o sobě některé údaje.
K registraci zařízení potřebujeme několik údajů o vás.

Už jste zákazníkem?
Uveďte prosím DIČ nebo vám bude účtována DPH @ 23%


VYBERTE CYKLUS PřEDPLATNéHO

Není vybráno žádné předplatné. Chcete-li pokračovat, klikněte na Registrovat

Předplatné zařízení

Splatná částka : {{month_price}} plus DPH @ 23% (zákazníci z jiných zemí než Irsko, kteří dodávají DIČ, jsou osvobozeni)

Datum začátku : {{month_date}}

Obnovení : Měsíční

Trvání smlouvy:

Minimální doba platnosti této měsíční smlouvy je 24 měsíců. Měsíční poplatky pokrývají za toto období služby, aktualizace softwaru a záruka. Platí smluvní podmínky

Předplatné zařízení

Splatná částka : {{year_price}} (Bez DPH a záruky)

Obnovení : Roční

Platební metoda zaznamenaná

Platební údaje: **** **** **** {{accountCard.last4}}

Typ: {{accountCard.type}}

Nastavit automatické obnovení pro zařízení

Nyní jsme přidali funkci automatického obnovení, abychom zákazníkům usnadnili platby za měsíční předplatné. Zadaná platební metoda bude automaticky účtována, jakmile bude vaše zařízení splatné měsíčně.

Získejte 2 kulichy ZDARMA!
Jako dárek nabízíme 2 zdarma kulichy pro uživatele, kteří si ukládají karty Platební termíny pro automaticé obnovit.

Poplatek z karty nebude odečten před datem obnovení.
Teď jsme zavedli funkci automatického obnovení, která zákazníkům usnadňuje placení ročního předplatného. Poplatek bude z vaší karty automaticky odečten k datu splatnosti za obnovení, 12 měsíců od data aktivace. Budeme vás informovat týden před splatností poplatku za zařízení.

Získejte 2 kulichy ZDARMA!
Jako dárek nabízíme 2 zdarma kulichy pro uživatele, kteří si ukládají karty Platební termíny pro automaticé obnovit.

Poplatek z karty nebude odečten před datem obnovení.

Dávám společnosti Moocall svolení, aby u peněžního ústavu, který vystavil moji platební kartu, inkasovala poplatky podle smlouvy, kterou mám se společností uzavřenou.
PřIDAT NOVé BANKOVNí úDAJE
NáZEV
IBAN
Poskytnutím platebních údajů a potvrzením této platby opravňujete (A) Moocall a Stripe, našeho poskytovatele platebních služeb, k zasílání pokynů vaší bance k odepsání částky z vašeho účtu a (B) vaší bance k odepsání částky z vašeho účtu v souladu s těmito pokyny. V rámci svých práv máte nárok na vrácení peněz z vaší banky za podmínek, které stanoví vaše smlouva s vaší bankou. O vrácení peněz je třeba požádat do 8 týdnů ode dne odečtení částky z vašeho účtu. Vaše práva jsou vysvětlena v prohlášení, které můžete získat od své banky. Souhlasíte s přijímáním oznámení o budoucích debetech až 2 dny před jejich uskutečněním.
Údaje o platbě uloženy. Pokračujte kliknutím na „Zaregistrovat zařízení“!

Obnovit heslo
Došlo k problému s platbou za váš produkt Moocall :DEVICES_MCA_NUMBER. Aktualizujte si způsob platby :LINK

Chcete se přihlásit k automatické obnově, aby nebyly účtovány poplatky za vaše zařízení? Moocall zaplatil automaticky a získáte 2 ZDARMA kulichy o společnosti Moocall?

Poplatek bude z vaší karty automaticky odečten k datu splatnosti za obnovení, 12 měsíců od data aktivace. Budeme vás informovat týden před splatností poplatku za zařízení.

Poplatek z karty nebude odečten před datem obnovení.

PřIDAT NOVé BANKOVNí úDAJE
NáZEV
IBAN
Poskytnutím platebních údajů a potvrzením této platby opravňujete (A) Moocall a Stripe, našeho poskytovatele platebních služeb, k zasílání pokynů vaší bance k odepsání částky z vašeho účtu a (B) vaší bance k odepsání částky z vašeho účtu v souladu s těmito pokyny. V rámci svých práv máte nárok na vrácení peněz z vaší banky za podmínek, které stanoví vaše smlouva s vaší bankou. O vrácení peněz je třeba požádat do 8 týdnů ode dne odečtení částky z vašeho účtu. Vaše práva jsou vysvětlena v prohlášení, které můžete získat od své banky. Souhlasíte s přijímáním oznámení o budoucích debetech až 2 dny před jejich uskutečněním.

Zařízení {{$index+1}}

{{ device.mca }}
...{{ device.imei4 }}
{{ device.tel1 }}
{{ device.tel2 }}

Zaregistrovat nové zařízení
Telefon pro upozornění k zařízením
Na tato čísla se budou posílat všechna upozornění týkající se služby.


Panel Dashboard

Na panelu si můžete zobrazit činnost zařízení a změnit nastavení.
Přejít na panel zařízení