Registrace zařízení

Krok 1
Ověřit
Krok 2
Identifikovat
Krok 3
Zaregistrovat
Nejdřív zadejte svá zařízení a e-mail.
Telefony pro upozornění k zařízením
Na tato čísla se budou posílat všechna upozornění týkající se služby.
Smluvní podmínky
Existing Customer
You have an account with us, login here or ask for your password to be sent by email.
Výborně!
Uveďte o sobě některé údaje.
K registraci zařízení potřebujeme několik údajů o vás.

Už jste zákazníkem?

Nastavit automatické obnovení pro zařízení

Teď jsme zavedli funkci automatického obnovení, která zákazníkům usnadňuje placení ročního předplatného. Poplatek bude z vaší karty automaticky odečten k datu splatnosti za obnovení, 12 měsíců od data aktivace. Budeme vás informovat týden před splatností poplatku za zařízení.

Získejte ZDARMA teplou vestu!
Jako dárek nabízíme zdarma teplou vestu pro uživatele, kteří si uloží údaje platební karty pro automatické obnovení.

Poplatek z karty nebude odečten před datem obnovení.

Thank you, card saved with sucess!
Dávám společnosti Moocall svolení, aby u peněžního ústavu, který vystavil moji platební kartu, inkasovala poplatky podle smlouvy, kterou mám se společností uzavřenou.

Obnovit heslo
Došlo k problému s platbou za váš produkt Moocall :DEVICES_MCA_NUMBER. Aktualizujte si způsob platby :LINK

Chcete se zaregistrovat k automatickému obnovení, aby se poplatky za zařízení Moocall platily automaticky, a ZDARMA získat o společnosti Moocall teplou vestu?

Poplatek bude z vaší karty automaticky odečten k datu splatnosti za obnovení, 12 měsíců od data aktivace. Budeme vás informovat týden před splatností poplatku za zařízení.

Poplatek z karty nebude odečten před datem obnovení.

Zařízení {{$index+1}}

{{ device.mca }}
...{{ device.imei4 }}
{{ device.tel1 }}
{{ device.tel2 }}

Zaregistrovat nové zařízení
Telefon pro upozornění k zařízením
Na tato čísla se budou posílat všechna upozornění týkající se služby.


Panel Dashboard

Na panelu si můžete zobrazit činnost zařízení a změnit nastavení.
Přejít na panel zařízení